MALUJEMY:

 • aluminium
 • anodowane aluminium
 • stal ocynkowana
 • miedź
 • mosiądz

ZALETY MALOWANIA PROSZKOWEGO:

 • walory estetyczne
 • wytrzymałość mechaniczna
 • odporność na zarysowania
 • natychmiastowe użycie po ochłodzeniu

MALUJEMY ELEMENTY:

 • max. 600cm długości
 • max. 230cm wysokości
 • max. 150cm szerokości
 • max. 1200kg

Paleta kolorów RAL

Czym jest malowanie proszkowe?

Firma Promal Polska świadczy usługi w zakresie lakierowania proszkowego elementów m.in. stalowych, aluminiowych, ocynkowanych bądź nie. Lakierowanie proszkowe polega na nakładaniu na elementy farby proszkowej (powłoki polimerowej). Głównym celem nakładania takiej powłoki jest zabezpieczenie przed korozją i nadanie lepszych cech dekoracyjnych. Jednym ze sposobów nakładania powłoki polimerowej jest natrysk elektrostatyczny (lakierowanie proszkowe) i utwardzenie proszków lakierniczych. Używana jest do tego farba proszkowa, której bazą-składnikiem jest żywica (epoksydowa,poliestrowa, akrylowa, poliuretanowa oraz mieszanki poliestrowo-epoksydowe).

Występują także farby wysokopigmentowane cynkiem, przeznaczone do stosowania w silnie agresywnym korozyjnie otoczeniu. Farby proszkowe charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie, uderzanie, korozje. Nakładana farba przy jednorazowej aplikacji może wynieść od 70-200 mikronów, co jest wielką zaletą. Temperatura utwardzania powłoki wynosi od 180-220 oC. Jest to pewne ograniczenie malowania proszkowego, ponieważ malowany przedmiot musi być odporny na wysoką temperaturę.

Bardzo duży wpływ na jakość dekoracyjną powłoki ma proces przygotowania podłoża do malowania oraz brak zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Konstrukcje, ogrodzenia aluminiowe bądź stalowe - przeznaczone do lakierowania, zawieszane są w kabinie lakierniczej na górnym systemie transportowym. Lakiernik ręcznie za pomocą aplikacji elektrostatycznej nanosi farbę proszkową na detal. Po pokryciu detalu zostaje on ręcznie przetransportowany do suszarki i wygrzany w temperaturze min. 180 oC w czasie 20 minut. Pod wpływem temperatury proszek na detalu uzyskuje postać lakieru. Po zadanym czasie elementy przesuwa się w celu ostygnięcia z komory pieca na pole odkładcze.

PALETA KOLORÓW RAL

Etapy malowania proszkowego

Przyjęcie i magazynowanie

Rozładunek towaru odbywa się na placu manewrowym ręcznie lub za pomocą wózka widłowego. Na tym etapie ustalany jest zakres usług, kolor z palety RAL, wstępny termin odbioru. Następnie towar jest magazynowany.

Odtłuszczanie i płukanie

Proces przygotowania powierzchni detali przeznaczonych do malowania odbywa się w zamkniętej kabinie, gdzie detale po wprowadzeniu do komory poddawane są natryskowemu odtłuszczaniu, fosforanowaniu specjalnym preparatem oraz dwukrotnemu płukaniu wodą zwykła i wodą zdemineralizowaną.

Suszenie lub wygrzewanie elementów ocynkowanych

Suszarka komorowa sporadycznie wykorzystywana jest również do suszenia detali po wyjściu z komory przygotowania detali przed malowaniem. Ma to miejsce tylko w momentach spiętrzenia prac, kiedy należy wspomóc suszenie naturalne detali po ostatnim płukaniu.
Wygrzewanie polega na umieszczeniu elementów ocynkowanych w piecu w temp. 200°C ÷220 °C w czasie 10÷20 min. Pod wpływem temperatury uwalnia się wodór, który wniknął w stal podczas procesów trawienia.

Przygotowanie elementu przed malowaniem

Ostateczne przygotowanie elementów przed malowaniem proszkowym polega na kontroli powierzchni i opcjonalnej obróbce ściernej-ręcznej. Tuż przed lakierowaniem w przeznaczonym miejscu używane jest sprężone powietrze.

Nakładanie farby proszkowej

Ten etap procesu realizowany jest w trzech kabinach przy pomocy aplikacji napylających farbę proszkową. Proszek znajdujący się w stanie fluidyzacji* w pojemniku zasysany jest inżektorem i za pomocą powietrza podającego podawany jest dalej. Naładowany ładunkami elektrostatycznymi proszek nanoszony jest na element, przywierając szczelnie do jego powierzchni.
*Właściwości proszku, który znajduje się w stanie fluidyzacji, są bardzo podobne do właściwości cieczy.

Polimeryzacja

Końcowym etapem malowania proszkowego jest utwardzanie farby proszkowej. Elementy i detale wygrzewane są w temp. 180°C ÷200 °C w czasie 10÷20 min. Pod wpływem temperatury proszek na detalu ulega polimeryzacji i uzyskuje postać lakieru. Podczas procesu wygrzewania farby proszkowej z naniesionej na elementy farby proszkowej nie są emitowane zanieczyszczenia - proces wygrzewania farby proszkowej prowadzony jest w temperaturze niższej od temperatury wrzenia składników farby - brak parowania składników farby.

Stygnięcie towaru

Po zakończonej polimeryzacji gorące elementy muszą wystygnąć. Dobrze zaprojektowany system transportowy powoduje skrócenie tego procesu. W zależności od elementu proces ten trwa od 20 do 240 minut.

Kontrola jakości, pakowanie, magazynowanie

Gotowe elementy są sprawdzane pod względem jakościowym. Kontroli podlega grubość i jakość powłoki. Po pozytywnej kontroli elementy są pakowane w zależności od potrzeb klienta. Następnie towar jest magazynowane, bądź wydawany.  

logo strony
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań

OD LAT - NA LATA

+48 531 598 190